Jag arbetar med formgivning och illustration.

Utställningar, inredningsarkitektur och produktformgivning med kulturhistorisk anknytning är av särskilt intresse.

Illustration av biografen i Lucca från en studieresa i Italien.


Dörröverstycken med riksvapnet tre kronor över entréerna till Gustav III:s våning och hertig Fredrik Adolfs våning i Stockholms slott.


Riddarholmen i Stockholm